Modeller

Finsk styrka och hållbarhet.

Fasters användningsegenskaper har finslipats och nått sitt kulmen i yrkesbruk. Såväl polis som räddningsverk och alla de som måste rycka ut när alarmet går, oberoende av rådande väderförhållanden, har alltid litat på Faster - därför kan även du lita på Faster.

Båtarna är byggda av specialstarkt, obehandlat marinaluminium som är robustare och mer lättskött än många andra aluminiumbåtars tillverkningsmaterial. Höga fribord, stadiga räcken och en durk som ruggats så att halkrisken minimeras bidrar till en ytterst trygg och säker Faster. En lysande skrovutformning och välplanerad interiör garanterar att manövreringen är smidig till och med i tuffare väderförhållanden, även då båten är fullastad.

460-495 Series

525-570 Series

625-635 Series

Stäng
Stäng