Takuuehdot

Honda-venepakettien yleiset takuuehdot 1.1.2015 alkaen

 1. Honda-venepakettien yleisiä takuuehtoja sovelletaan:
  - Faster & Honda -venepaketeissa
   
 2. Takuun antaja tuotemerkeittäin:
  - Honda-perämoottorien takuun myöntää Oy Brandt Ab
  - Faster-veneiden takuun myöntää Juha Snell Oy
   
 3. Veneen rungolla on 5 vuoden runkotakuu ja Honda-perämoottorilla on 5 vuoden takuu. Veistämöllä ja jälleenmyyjän toimesta veneeseen asennetuilla varusteilla (ohjaus, mittarit, sähköjärjestelmä, elektroniikka, trimmitasot, kuomu, tyynysarjat, istuimet, jälkiasennukset ja lisävarusteet) on laitetoimittajien antama laitekohtainen takuu. Varusteiden laitekohtainen takuu voi olla lyhyempi kuin 5 vuotta.
   
 4. Veneen takuu ei kata esteettisiä poikkeamia, UV-säteilyn aiheuttamaa värien muuttumista, hapettumista, homehtumista tai liuottimien käytöstä johtuvaa värien haalistumista tai sulamista.
   
 5. Veneen takuuaikana havaitut virheet raaka-aineissa tai valmistuksessa korjataan veloituksetta venevalmistajan toimesta. Vene on toimitettava valmistajalle tai valmistajan osoittamaan paikkaan tarkastettavaksi, ellei valmistajan kanssa muuta erikseen sovita.
   
 6. Honda-perämoottorin takuussa sovelletaan Honda-perämoottorien takuuehtoja.
   
 7. Takuu ei koske:
  - Virheitä, jotka aiheutuvat valmistajasta riippumattomista tekijöistä, kuten luonnollisesta kulumisesta, väärästä tai puutteellisesta huollosta, puutteellisesta vahinkokorjauksesta tai omistajan käsikirjan ohjeiden vastaisesta käytöstä.
  - Veneitä, joihin on muun kuin venevalmistajan toimesta tehty rakenteellisia muutoksia.
  - Veneitä, jotka ovat ammatti-, vuokraus- tai kilpailukäytössä ja edellä mainittujen käyttöjen kaltaisessa käytössä.
  - Veneitä, joihin on asennettu valmistajan tyyppikilvessä mainittua suurinta sallittua moottoritehoa tehokkaampi tai painavampi perämoottori.
  - Veneitä, joiden valmistusnumero on poistettu.
  - Veneitä, jotka on myyty uutena Suomen rajojen ulkopuolelta.
  - Veneitä, jotka on varustettu uutena muulla kuin Honda-merkkisellä perämoottorilla.
  - Virheitä, jotka on aiheutuneet eliönestomaalauksen seurauksena. 
 8. Ammatti- ja vuokrauskäytössä sekä näiden kaltaisessa käytössä takuuaika on yksi (1) vuosi.
   
 9. Takuu päättyy, jos vakuutusyhtiö lunastaa veneen tai moottorin venevahingon seurauksena.
   
 10. Takuu päättyy, jos veneen ensimmäinen omistaja luovuttaa veneen ammatti-, vuokraus- tai kilpailukäyttöön ja edellä mainittujen käyttöjen kaltaiseen käyttöön.
   
 11. Virheistä aiheutuvia välillisiä vahinkoja ei korvata, eikä takuu kata minkäänlaisia sivu- ja seurannaiskustannuksia tai muita niiden kaltaisia kustannuksia, kuten esim. käyttöajan menetystä ja matka- tai rahtikustannuksia.
   
 12. Ehtona takuulle on, että takuukortti on kaikilta osin täytetty takuujärjestelmään (jälleenmyyjä täyttää luovutuksen yhteydessä).
   
 13. Takuuasioissa asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä tuotteen myyjään.

 
    Oy Brandt Ab puh. 020 7757 200 - Juha Snell Oy puh. 09 279 71 200

Sulje
Sulje