Honda Marine

Faster har valt de pålitliga och hållbara Honda-utombordarna som kraftkälla till sina aluminiumbåtar. Redan på fabriken pre-riggas alla Faster-båtar för Hondas utombordare, och kabelnätet dras klart så att motorinstallationen är möjligast smidig. Honda är världens största och mest erfarna tillverkare av fyrtaktsutombordare, och lanserade sin första utombordarmodell redan år 1964.

Honda är genom tiderna det mest köpta märket inom fyrtaktsutombordare. Orsakerna till framgången är bl.a. motorernas enastående och pålitliga teknik, dess moderna formgivning, tysta gång och det kompromisslösa miljötänkandet som Honda har tillämpat i sin verksamhet ända sedan första början.

Faster och Honda utgör tillsammans ett paket som tål tuffa väderförhållanden, hård slitage och flitig användning. Både Fasters båtar och Hondas utombordare tilldelas därför så mycket som fem års konsumentgaranti. 

hondamarine.fi

Honda Marine - Ecomo - VTEC - Direct Air - Blast - etc

Faster & Honda

Stäng
Stäng