Garantivillkor

Honda-båtpaketens allmänna garantivillkor från 1.1.2015

 1. Honda-båtpaketens allmänna garantivillkor tillämpas på: 
  - Faster & Honda -båtpaketen
   
 2. Garantins beviljare enligt produktmärke:
  - Honda-utombordarnas garanti beviljas av Oy Brandt Ab
  - Fasterbåtarnas garanti beviljas av Juha Snell Oy
   
 3. Båtens skrov har 5 års skrovgaranti och Honda-utombordaren har 5 års garanti. För utrustning som installerats i båten (styrning, mätare, elektricitet, elektronik, trimplan, kapell, sittdynor, säten, eftermonteringar och tillbehör) på fabriken eller via återförsäljare tillämpas utrustningsleverantörens givna garantivillkor (garantin kan variera beroende på tillbehör). Utrustningens enhetsspecifika garanti kan vara kortare än 5 år.
   
 4. Båtens garanti täcker ej estetiska avvikningar, färgskillnader beroende på UV-strålning, oxidation, mögelskador eller färgblekning/smältning som beror på använt lösningsmedel. 
   
 5. De fel i råmaterial eller tillverkning som detekterats under båtens garantitid repareras från båttillverkarens sida utan kostnad. Båten skall levereras till tillverkaren (eller till den plats tillverkaren ber kunden leverera båten) för granskning ifall inget annat överenskommits med tillverkaren.
   
 6. För Honda-utombordarens garanti tillämpas Honda -utombordarnas garantivillkor.
   
 7. Garantin gäller ej:
  - Fel eller brister som beror på faktorer tillverkaren inte kunnat rå över, så som naturligt slitage, felaktig eller bristfällig service, felaktig skadereparation eller användning gentemot de anvisningar som beskrivs i användarens handbok.
  - Båtar till vilka en annan aktör än tillverkaren gjort strukturella ändringar utan tillverkarens samtycke och medverkan.
  - Båtar som används till yrkesbruk, som hyrs ut eller som används i tävlingssyften, eller annan likvärdig användning.
  - Båtar på vars akterspegel man installerat en effektivare eller tyngre utombordare än vad som rekommenderas på tillverkarens modellplåt.
  - Båtar vars tillverkningsnummer avlägsnats/tagits bort.
  - Båtar som har sålts som nya utifrån Finlands gränser.
  - Båtar som utrustats som nya med en annan än Honda-produktmärkets utombordare.
   
 8. Båtar i yrkesbruk eller i uthyrning, eller i annan likvärdig användning, har en garantitid på ett (1) år. A
   
 9. Garantin upphör om ett försäkringsbolag löser in båten eller utombordaren till följd av en båtskada.
   
 10. Garantin upphör om båtens första ägare överlämnar båten till yrkes-, uthyrnings- eller tävlingsbruk, eller annan likvärdig användning. 
   
 11. Indirekta skador till följd av fel eller felaktig användning ersätts ej. Likaså ersätts ej ur garantin några som helst sido- och följdkostnader eller andra dylika kostnader, så som t.ex. bortfall/mistande av brukstid och rese- eller fraktkostnader.
   
 12. Som villkor för garantin krävs att garantikortet helt och hållet ifyllts i garantisystemet (återförsäljaren fyller i i samband med överlämnandet av båten).
   
 13. I garantiärenden förbinder sig kunden att kontakta den försäljare som sålt produkten.

 
    Oy Brandt Ab tel. 020 7757 200 - Juha Snell Oy tel. 09 279 71 200

Stäng
Stäng