Faster 545 SCA

Faster 545 SCA

Den hydrauliska bogrampen höjs och sänks smidigt med en knapptryckning på instrumentpanelen eller med hjälp av fjärrkontrollen. Tack vare det hydrauliska systemet är det möjligt att trycka ner rampen så lågt att båten står stadigt på plats vid ombordstigning enbart med hjälp av bogrampens kraft.

Be om offert


Introduktion

Faster 545 SCA -mallilogo

Glädjen av båtliv utan hinder - för båtfolk med funktionsnedsättning

Faster 545 SCA -modellen är en föregångare bland båtar riktade främst till personer med nedsatt rörelseförmåga. I aluminiumbåten, som designats i samarbete med båtfanatikern Heikki Konttinen från Eseko Oy, har fokusen från första början varit på rörelsefrihet, tillgänglighet och lätt hantering – och den robust konstruerade Faster 545-modell med ramp i fören erbjuder en ytterst lämplig grund att bygga på. Den hydrauliskt manövrerade bogrampen gör det både enkelt att ta iland och att gå ombord båten, medan båtens jämna aluminiumdurk samt styrpulpeter vars placering noggrant planerats, gör det lätt att manövrera båten – även för en rullstolsbunden. Aluminiumskrovet, som tillverkats för hand av robust och hållbart marinaluminium, klarar av hårt slitage och flitig användning, därtill att det gör det ytterst enkelt att ta iland t.o.m. vid klippiga eller steniga stränder utan att oroa sig över skavanker på skrovet. Båten är således inte längre ett hinder för att kunna njuta av skärgården och båtlivet, trots funktionsnedsättning av diverse slag. Körbarheten och köregenskaperna är av bekant Faster-kvalitet, med andra ord går Faster 545 SCA stadigt och mjukt i sjö, och den skär vågor smidigt men precist.

I förhållande till sin storlek är Faster 545-modellerna överlägsna vad kommer till bärförmåga och helt i särklass gällande anpassningsbarhet till eget bruk, då vi jämför med konkurrenternas motsvarigheter. Utöver de åtta personer som båten enligt CE-normerna är godkänd för, kan aluminiumbåten lätt bära upp till 125 kg extra bagage eller andra förnödenheter. Formgivningen av 545 SCA -modellens bogramp är aningen förnyad för att säkerställa en möjligast enkel åtkomst direkt från bryggan/stranden längs båtens egen ramp, och rampens låga tröskel är lätt att ta sig över även med rullstol. Den hydrauliska bogrampen höjs och sänks smidigt med en knapptryckning på instrumentpanelen eller med hjälp av fjärrkontrollen. Tack vare det hydrauliska systemet är det möjligt att trycka ner rampen så lågt att båten står stadigt på plats vid ombordstigning enbart med hjälp av bogrampens kraft. Detta förenklar hanteringen av båten speciellt då båten körs och manövreras ensam. Bogrampen gör det också möjligt att höja/sänka båtens bog till bryggans nivå, och således gör att man kan passera obehindrat oberoende av bryggans höjd.

Placeringen av styrpulpeterna har nog övervägts tillsammans med Konttinen. Förarens styrpulpet är bekant från Faster 545 SC, men kartläsarens styrpulpet har däremot ersatts med en smalare bordsyta samt grabbräcke. Detta för att göra det möjligast hindersfritt att passera genom den skyddande mellandörren samt för att med rullstol kunna svänga smidigt in på förarplats. Vi har även gjort pulpeternas mellandörr något bredare, för att en rullstolsanvändare enkelt skall rymmas att passera. På förarens instrumentpanel finns som bekant en 9-tums Raymarine Axiom+ -kartplotter med CPT-S-givare samt alla nödvändiga mätare och strömbrytare vid räckhåll. Ramen för vindrutan, som ger gott vindskydd åt alla passagerare som sitter akteröver, fungerar samtidigt som grabbräcke vilket ökar säkerheten ombord. Säkerhetens förbättras ytterligare av de välplacerade räckena som finns både i fören och aktern. Båtens höga fribord spelar även en stor roll gällande trygghetskänslan. Aluminiumdurken är plan och jämn så att rörelse ombord är möjligast bekvämt och tryggt, och på den stora främre durken kan enkelt större packning/förnödenheter transporteras samt enkelt fästas. Den öppna fördurken lämpar sig även gott för kastfiske.

Liksom hos resten av Faster-båtmodellerna, så är anpassningsförmågan hos 545 SCA en av dess största tillgångar. Längs aluminiumbåtens inre skrovsidor löper Fasters bekanta monteringsskenor, där man snabbt och enkelt kan fästa diverse tillbehör. Tillbehörslistan är som sedvanligt omfattande, och båtens användare kan välja mellan t.ex. lastsurrningslänkar, replådor, sittbänkar som dubblar som förvaringslådor, fenderhållare och ankarställning. Både i båtens för och akter finns ett flertal fästpunkter på däcket, där man lätt kan förbinda saker man vill transportera exempelvis till stugan, eller helt enkelt säkra rullstolen under båtturen. Bakom vindrutan finns plats för två löstagbara båtstolar. Med båten levereras som standard en löstagbar båtstol med fot, vars plats går lätt att byta utan särskilda verktyg.

Varenda Faster 545 SCA -båt modifieras enskilt för att motsvara båtägarens behov.

Faster 545 SCA


Faster 545 SCA

Längd
5,45 m
Total längd
5,78 m
Bredd
2,1 m
Vikt
670 kg
Antal personer
8
Båtens bärkapacitet
725 kg
Motor
80-100 hk
Estimerad max. hastighet med två passagerare
34 kn
Godkännande
CE/C
Bottenvinkel
18°
Akterspegelns höjd
508 cm
Längd på styrkabel
5,0 m
Längd på reglagekabel
18'
Självlänsande
Skrov
EN-AW5754/5083
Sittlådor
Polyethene
Komfortstolar
Polyethene
Styrpulpet
Polyethene
Räcken
HST
Flytmaterial
Polyurethane
Däck
Aluminum
Vindruta
Glass
Bränsletank
100 l
Botten
4 mm
Akterspegel
4 mm
Sida
4 mm
Övre sida
2 mm
Innersida
2 mm

Se alla

Alla Fasterbåtar kan enkelt omvandlas för att passa ditt aktuella användningsbehov. Var och en av Fasters modeller kan utrustas med flyttbara sittbänkar, som även fungerar som extra förvaring. Sittbänkarna finns i tre storlekar: 44 cm, 78 cm och 118 cm. Med hjälp av dessa kan båtens interiör formas så den passar just ditt användningssyfte. Tillbehörslistan ökar formbarheten ytterligare.

Stäng
Stäng